Studiebeurs voor Kunst

De Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs selecteert voor het huidige academiejaar een aantal aanvragen van studiebeurzen Biermans-Lapôtre, voor de duur van één maand.

 

De studiebeurs omvat:

 

  • Een reis- en verblijfsvergoeding van 700 euro per maand, uitbetaalbaar te Parijs (dit bedrag kan worden aangepast in functie van andere eventuele gelijktijdige inkomsten van de kandidaat.
  • De huisvesting in een eenpersoonskamer in de Stichting Biermans-Lapôtre tijdens de betreffende periode.

Wie komt als kandidaat in aanmerking?


  • Wie een kunstopleiding volgt in het hoger onderwijs in België of Luxemburg, wie in België of Luxemburg verblijft, of van Belgische of Luxemburgse nationaliteit is.
  • Wie een kunstproject kan voorstellen dat een verblijf in Parijs voor de gevraagde duur rechtvaardigt en wiens kandidatuur wordt gesteund door twee professoren uit het hoger kunstonderwijs.

 

De houders verbinden zich ertoe:

 

  • In de Stichting Biermans-Lapôtre te verblijven voor de volledige duur van de studiebeurs en de reglementen van de Stichting na te komen.
  • Op het einde van hun verblijf in de Stichting een voorstelling of een tentoonstelling te organiseren.

Daar de studiebeurs geen ‘sociale zekerheid’ noch ‘ziekteverzekering’ omvat, moeten de kandidaten ‘ten laste’ zijn van een derde of zelf de vereiste verzekeringen aangaan.

 

De kandidaturen omvatten:

 

  • Het onderstaande formulier van kandidatuur
  • Een samenvatting van max. 3 bladzijden van het kunstproject. De twee rapporten van de professoren die aan de jury informatie verstrekken over het beoogde project en over de kandidatuur.

Ze worden verwacht:

 

  • Op het volgende adres: admin@fbl-paris.org.
  • De geselecteerde kandidaten krijgen binnen een week na datum bericht.

 

Informatie over de voorwaarden betreffende het aanvragen van een beurs Biermans-Lapôtre kan bij voorkeur via e-mail worden gevraagd aan het adres admin@fbl-paris.org.

 

Beschikbare documenten (pdf formaat)

- Bourse d'études artistiques NL.pdf

Ontdek alle evenementen, tentoonstellingen en conferenties georganiseerd in het Biermans-Lapôtre huis

2012-12-10-2;2012-10-09-2;2012-06-12-2;2012-04-23-2;2012-03-23-5;2012-03-01-2;2012-01-09-2;2011-11-21-5;2011-11-09-3;2011-11-04-3;2011-10-26-2;2011-10-02-5;2011-09-26-2;2011-09-17-5;2011-06-15-2


453 personnes aiment
Fondation Biermans-Lapôtre. Maison des étudiants belges et luxembourgeois