Studiebeurs voor Wetenschappen

De Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs biedt voor het huidige academiejaar een aantal studiebeurzen Biermans-Lapôtre aan, voor de duur van één tot drie maanden.

 

De Studiebeurs voor Wetenschappen omvat:

  

 • Een reis- en verblijfsvergoeding van 700 euro per maand, uitbetaalbaar te Parijs (dit bedrag kan worden aangepast in functie van andere eventuele gelijktijdige inkomsten van de kandidaat.
 • Huisvesting in een eenpersoonskamer in de Stichting Biermans-Lapôtre tijdens de betreffende periode.

Wie komt als kandidaat in aanmerking?

  

 • Wie zijn diploma van de tweede en derde cyclus heeft behaald tijdens de laatste drie academiejaren  (of die tijdens de periode van de beurs in het laatste jaar van de 2de cyclus zal zitten).
 • Wie zich heeft onderscheiden met uitmuntende academische resultaten.
 • Wie een onderzoeksproject kan voorstellen dat een verblijf in Parijs voor de gevraagde duur rechtvaardigt.
 • De persoon van wie de kandidatuur wordt gesteund door twee professoren uit het hoger onderwijs.
 • Wie voor het gevraagde project en de periode niet over een beurs beschikt (de beurs kan niet worden gecumuleerd).

 

De houders verbinden zich ertoe:

 

 • In de Stichting Biermans-Lapôtre te verblijven voor de volledige duur van de studiebeurs en het huishoudelijk reglement van de Stichting na te komen.
 • Op het einde van het verblijf of, naargelang de duur van het verblijf, om de drie maanden een rapport over de vorderingen van het onderzoek te laten goedkeuren door de thesis- of onderzoeksdirecteur.

 

Daar de studiebeurs geen ‘sociale zekerheid’ noch ‘ziekteverzekering’ omvat, moeten de kandidaten ‘ten laste’ zijn van een derde of zelf de vereiste verzekeringen aangaan.

 

De kandidaturen omvatten:

 

 • Het onderstaande formulier.
 • Een samenvatting van max. 3 bladzijden van de masterthesis of het eindwerk.
 • De twee rapporten van de professoren die aan de jury informatie verstrekken over het beoogde project en over de kandidatuur.

 

De kandidaturen moeten worden ingediend:

 

Op het volgende adres: courtsejour@fbl-paris.org.

 

De geselecteerde kandidaten krijgen binnen de zeven dagen na datum bericht.

 

Informatie over de voorwaarden betreffende het aanvragen van een beurs Biermans-Lapôtre kan bij voorkeur via e-mail worden gevraagd aan het adres courtsejour@fbl-paris.org

 

Diploma’s van gelijk welke faculteit komen in aanmerking.

 

Beschikbare documenten (pdf formaat)

- Bourse d'études scientifiques NL.pdf

Ontdek alle evenementen, tentoonstellingen en conferenties georganiseerd in het Biermans-Lapôtre huis

2012-12-10-2;2012-10-09-2;2012-06-12-2;2012-04-23-2;2012-03-23-5;2012-03-01-2;2012-01-09-2;2011-11-21-5;2011-11-09-3;2011-11-04-3;2011-10-26-2;2011-10-02-5;2011-09-26-2;2011-09-17-5;2011-06-15-2


453 personnes aiment
Fondation Biermans-Lapôtre. Maison des étudiants belges et luxembourgeois