Ontvangst > Résider à la FBL > Welkom

Welkom

 

 

 

De Stichting Biermans-Lapôtre, Huis van de Belgische en Luxemburgse studenten in de Cité Internationale Universitaire de Paris, ontvangt sinds 1926 ieder jaar meer dan 500 studenten, vorsers en professoren uit alle hoeken van de wereld.

 

Sinds de oprichting hebben dus zowat 25.000 studenten een kamer in de Stichting betrokken. Er vinden ook academische, wetenschappelijke of culturele activiteiten plaats die o.a. door Belgische, Franse of Luxemburgse universiteiten voor of door hun eigen studenten worden georganiseerd.

 

De Stichting is het resultaat van een schenking van het echtpaar Jean-Hubert Biermans - Berthe Lapôtre en geniet van een voorbeeldige samenwerking tussen België, Luxemburg en Frankrijk. Ze wordt financieel ondersteund door de Belgische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en het Luxemburgse Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en wil graag de ontmoetingsplaats en het uitstalraam zijn voor het Belgische en Luxemburgse hoger onderwijs in Parijs.

 

Dank zij een totale renovatie in 2000 die door de Belgische en Luxemburgse regeringen werd ondersteund, beschikt de Stichting Biermans-Lapôtre over een opvallende infrastructuur: 201 kamers, 18 studio's, lokalen voor informatica, lectuur en fitness, een bibliotheek, een galerij voor tentoonstellingen, een filmzaal en een grote feestzaal voor ruim 400 toeschouwers.

 

Ten slotte biedt de Stichting ook studiebeurzen aan voor een maximum periode van één tot drie maanden aan studenten met een artistiek of wetenschappelijk project.

 

Verder kan ik u meedelen dat de Stichting Biermans-Lapôtre sinds 2010-2011 voor de nieuwe studenten een systeem van vermindering van de maandelijkse vergoeding heeft opgezet. De vermindering van € 100,00 per maand wordt toegestaan op basis van het inkomen.

 

Dit huis is een oord van studie en ontmoeting in dienst van de internationale mobiliteit. Zo heeft het al studenten en vorsers van 23 verschillende nationaliteiten gehuisvest.

 

En tot slot, het beheer van de Stichting is in handen van een Raad van Bestuur onder het voorzitterschap van Z.E. de Ambassadeur van België in Frankrijk en met Belgische, Luxemburgse en Franse vertegenwoordigers. Voor de dagelijkse leiding zorgen een directeur, een adjunct-directeur en een vijfkoppig team die in dienst staan van dit huis.

Beschikbare documenten (pdf formaat)

- Brassages.pdf

Ontdek alle evenementen, tentoonstellingen en conferenties georganiseerd in het Biermans-Lapôtre huis

2012-12-10-2;2012-10-09-2;2012-06-12-2;2012-04-23-2;2012-03-23-5;2012-03-01-2;2012-01-09-2;2011-11-21-5;2011-11-09-3;2011-11-04-3;2011-10-26-2;2011-10-02-5;2011-09-26-2;2011-09-17-5;2011-06-15-2


453 personnes aiment
Fondation Biermans-Lapôtre. Maison des étudiants belges et luxembourgeois